GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY
Oferujemy:
Opracowanie geodezyjnego planu realizacyjnego inwestycji w oparciu o dokumentację projektowa i plan zagospodarowania terenu
Zakladanie ralizacyjnej osnowy sytuacyjno - wysokościowej, reperów roboczych, kontrolnych itp...
Geodezyjne tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia technicznego terenu - pomiary realizacyjne
Geodezyjna obsługa procesu budowlanego w toku budowy i montazu obiektów budowlanych m..in:
pomiary odkształcen i przemieszczen budynków i budowli;
pomiary przemieszczen podłoza (gruntu) oraz wyznaczanie ich wartości;
pomiary wykonywane w celu ustalenia objetości mas ziemnych - przy pracach ziemnych w celu rozliczenia ilosci urobku.
Sporządzenie dokumentacji i szkiców z wykonanych wytyczeń, obsługi montażu, pomiarów realizacyjnych, pomiarów odkształceń i przemieszczeń; dokonywanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy i montażu.
Inwentaryzacje zrealizowanych obiektów budowlanych
Więcej informacji tutaj